Login   |  
Mit vandforbrug Minimize




De forbrugere, der har indberettet deres måleraflæsninger på internettet, er i stand til at se forbruget (dog først efter indberetningen 2013) - ved indtastning af målernummer skal foranstående 0 ikke indtastet.



Andre forbrugere kan få oplysningerne ved at henvende sig på Lindholm Vandværk.
Copyright Rambøll Danmark A/S