Log ind   |  
Kontaktinformationer Minimer

Kontoret holder ferielukke uge 28, 29 og 30.

Spørgsmål til drift eller ved driftsforstyrrelser:

Tilslutning til ledningsnettet

Kontakt:

Driftsleder, Brian Rex Hansen 

Tlf. nr. 98 17 28 25

email: lindholmvand@mail.dk 

 

Kontoret:

Spørgsmål vedr. faktura 

Kontakt:

Hanne Hassing

Tlf. nr. 98 17 28 25

lindholmvand-kontor@mail.dk


tirsdag  kl. 10.00 -  kl. 12.00 

torsdag kl. 15.00 -  kl. 17.00

CVR NR. 32 72 07 30

Arbejdstilsynet har været på besøg og vi har fået en grøn 

Der udsendes aflæsningskort i fra den 11. december 2018. Husk at aflæse måler og indberette det senest 5. januar 2019.

                    
    

 Sidste nyt Minimer

Kære forbrugere

Der er afbrudt for forsyningen på Højens Allé og Rønne Allé

Fordi der er opstået et brud ud for Rønne Allé 2

Vi udbedre skaden hurtigst muligt

Målerudskift 2019:

Uggerly Installationer påbegynder udskiftning af målere fra. 15 februar 2019.De berørte forbrugere vil blive kontakte af montør Martin Poulsen, Uggerly.

Det drejer sig om flg. gader

Anemonevej, Bakkevej, Banevej, Bejlerholm, Bendtsenvej, Blomsterskrænten, Byageren, Jens Bangs Vej, Jørgen Berthelsens Vej, Julius Posselts Vej, Anders Nielsens Vej, Ellebæk, Erantisvej, Foldageren, Forbindelsesvejen, Frank Rygårds Vej, Frederik Raschs Vej, Fruensholm, Fuglsangsvej, Gyldenlakvej, Gyvelvej, Gølvej, Voerbjergvej, Høvejen, Klitrosevej, Kløvervej, Knud Tofts Vej, Korsholm, Krammesvej, Kummerowsvej, Larsensvej, Lindegården, Lindholm Brygge, Lindholm Nærbane Vej, Lindholmsvej,Lindholm Søpark, Lionsparken, Lufthavnsvej, Lundøvej, Løkkevej, Løvbakken, Morgenfruevej, Møllevej, Pæonvej, Ringholmsvej, Sanglærkevej, Skolevej, Smedien, Spurvevej, Stationsvej, Stenholm, Strand Allé, Strubjerg, Sundvej, Syrenbakken, Søndergårds Vej, Tagholm, Thisted Lande Vej, Thistedvej, Uldalsvej, Vangen, Vendilavej, Venøvej, Viaduktvej, Violvej, Voerbjerglund, Øster Marks Vej, Åblink, Åvej

Spørgsmål vedrørende dette skal rettes til Uggerly Installationer i tidsrummet

Mandag - fredag kl. 8.00 - 15.00 - Martin Poulsen, VVS montør

Mobil nr. +45 24 81 59 46

DER SKAL VÆRE EN MYNDIG PERSON TILSTEDE VED MÅLERSKIFTE.

Det er et lovkrav at måleren skal udskiftes, så vandværket har ret til at skifte måleren.

 Som forbruger skal man indgå aftale med Uggerly Installationer, for udskiftning af måleren

Om hvornår de kan komme og skifte måleren

Er der spørgsmål til dette kan man rette henvendelse til vandværket i åbningstiden  

 Gaderenoveringer i 2019:

Vi starter på d.12 marts 2019 på Kløvervej

Der bliver lagt ny hovedledning og sat nye stophaner ved hver enkelt forbruger

Der vil altid være adgang til jeres bolig, og Kløvervej vil blive holdt så ryddelig som muligt undervejs

 

Projekter i 2019:

Nye hydroforbeholdere på Vikingevej, færdig

Gaderenoveringer 2019:

Kløvervej 12 - 37

Gyvelvej 1 - 30

Gyldenlakvej 19 - 27 (påbegyndt)

 Anemonevej 30 - 41  (påbegyndt)

 

Nye forsyninger i 2019

Færdige renoveringer 2019:

Kløvervej 37 - 12

 Vandanalyser:

Der er netop udtaget vandprøver på afgangs-vandet på alle vores vandværker, og udtaget prøver på ledningsnettet efter de nye A & B prøver 

Højdebeholderne:

Ingen overskridelser på de anførte min. -max grænser

Afgangsvand fra vandværkerne:

Ingen overskridelser på de anførte min. - max. grænser

Begrænset prøve ledningsnettet:

Ingen overskridelser på de anførte min.-max grænser

A & B prøven:

Ingen overskridelser på de anførte min. - max grænser

Boringskontrol:

Ingen overskridelser på de anførte min. - max grænser

Bakteriologiske prøver:

Ingen overskridelser på de anførte  min. - maxgrænser

 


  
 

Copyright Lindholm Vandværk a.m.b.a.