Log ind   |  
Kontaktinformationer Minimer

Der afholdes generalforsamling den 9. april 2019 kl. 19.00. Madbilletter kan hente på kontoret eller ved at ringe/sende mail.


Spørgsmål til drift eller ved driftsforstyrrelser:

Tilslutning til ledningsnettet

Kontakt:

Driftsleder, Brian Rex Hansen 

Tlf. nr. 98 17 28 25

email: lindholmvand@mail.dk 

 

Kontoret:

Spørgsmål vedr. faktura 

Kontakt:

Hanne Hassing

Tlf. nr. 98 17 28 25

lindholmvand-kontor@mail.dk


tirsdag  kl. 10.00 -  kl. 12.00 

torsdag kl. 15.00 -  kl. 17.00

CVR NR. 32 72 07 30

Arbejdstilsynet har været på besøg og vi har fået en grøn 

Der udsendes aflæsningskort i fra den 11. december 2018. Husk at aflæse måler og indberette det senest 5. januar 2019.

                    
    

 Sidste nyt Minimer

Målerudskift 2019:

Uggerly Installationer påbegynder udskiftning af målere fra. 15 februar 2019.De berørte forbrugere vil blive kontakte af montør Martin Poulsen, Uggerly.

Det drejer sig om flg. gader

Anemonevej, Bakkevej, Banevej, Bejlerholm, Bendtsenvej, Blomsterskrænten, Byageren, Jens Bangs Vej, Jørgen Berthelsens Vej, Julius Posselts Vej, Anders Nielsens Vej, Ellebæk, Erantisvej, Foldageren, Forbindelsesvejen, Frank Rygårds Vej, Frederik Raschs Vej, Fruensholm, Fuglsangsvej, Gyldenlakvej, Gyvelvej, Gølvej, Voerbjergvej, Høvejen, Klitrosevej, Kløvervej, Knud Tofts Vej, Korsholm, Krammesvej, Kummerowsvej, Larsensvej, Lindegården, Lindholm Brygge, Lindholm Nærbane Vej, Lindholmsvej,Lindholm Søpark, Lionsparken, Lufthavnsvej, Lundøvej, Løkkevej, Løvbakken, Morgenfruevej, Møllevej, Pæonvej, Ringholmsvej, Sanglærkevej, Skolevej, Smedien, Spurvevej, Stationsvej, Stenholm, Strand Allé, Strubjerg, Sundvej, Syrenbakken, Søndergårds Vej, Tagholm, Thisted Lande Vej, Thistedvej, Uldalsvej, Vangen, Vendilavej, Venøvej, Viaduktvej, Violvej, Voerbjerglund, Øster Marks Vej, Åblink, Åvej

Spørgsmål vedrørende dette skal rettes til Uggerly Installationer i tidsrummet

Mandag - fredag kl. 8.00 - 15.00 - Martin Poulsen, VVS montør

Mobil nr. +45 24 81 59 46

DER SKAL VÆRE EN MYNDIG PERSON TILSTEDE VED MÅLERSKIFTE.

 

 Gaderenoveringer i 2019:

Vi starter på Kløvervej 2-36 d.12 marts 2019

Der bliver lagt ny hovedledning og sat nye stophaner ved hver enkelt forbruger

Der vil altid være adgang til jeres bolig, og Kløvervej vil blive holdt så ryddelig som muligt undervejs

Når Kløvervej er færdig fortsætter vi på Gyvelvej 1-30

 

Projekter i 2019:

Nye hydroforbeholdere på Vikingevej, færdig

Gaderenoveringer 2019:

Kløvervej 2 - 36 (påbegyndt)

Gyvelvej 1 - 30

Anemonevej 35 -41 

 

Nye forsyninger i 2019

Færdige renoveringer 2019:

 Vandanalyser:

Udtaget vandprøver på afgangs-vandet på alle vores vandværker, og udtaget prøver på ledningsnettet efter de nye A & B prøver 

Afgangsvand fra vandværkerne:

Ingen overskridelser på min. - max. grænseværdier

Begrænset prøve Ledningsnettet:

Ingen overskridelser på min.-max grænseværdier

A & B prøven:

Ingen overskridelser på min. - max grænseværdier

Boringskontrol:

Ingen overskridelser på min. - max grænseværdier

 


  
 

Copyright Lindholm Vandværk a.m.b.a.