Log ind   |  
Kontaktinformationer Minimer

Spørgsmål til drift eller ved driftsforstyrrelser:

Tilslutning til ledningsnettet

Kontakt:

Driftsleder, Brian Rex Hansen 

Tlf. nr. 98 17 28 25

email: lindholmvand@mail.dk 

 

Kontoret:

Spørgsmål vedr. faktura 

Kontakt:

Hanne Hassing

Tlf. nr. 98 17 28 25

lindholmvand-kontor@mail.dk


Kontortid:  Kontoret holder ferielukket fra den 22. december 2018og til og med 1. januar 2019 - Spørgsmål til faktura - aflæsning mm kan først besvares 2. januar 2019.

tirsdag  kl. 10.00 -  kl. 12.00 

torsdag kl. 15.00 -  kl. 17.00

CVR NR. 32 72 07 30

Arbejdstilsynet har været på besøg og vi har fået en grøn 

Der udsendes aflæsningskort i fra den 11. december 2018. Husk at aflæse måler og indberette det senest 5. januar 2019.

                    
    

 Sidste nyt Minimer

Målerudskift 2019:

Uggerly Installationer påbegynder udskiftning af målere fra. 15 februar 2019.De berørte forbrugere vil blive kontakte af montør Martin Poulsen, Uggerly.

Spørgsmål vedrørende dette skal rettes til Uggerly Installationer i tidsrummet

Mandag - fredag kl. 8.00 - 15.00 - Martin Poulsen, VVS montør

Mobil nr. +45 24 81 59 46

DER SKAL VÆRE EN MYNDIG PERSON TILSTEDE VED MÅLERSKIFTE.

 

 

 

Projekter i 2019:

Nye hydroforbeholdere på Vikingevej, færdig

Gaderenoveringer 2019:

Kløvervej 2 - 36

Gyvelvej 1 - 30

Anemonevej 35 -41 

 

Nye forsyninger i 2019

Færdige renoveringer 2019:

 Vandanalyser:

Udtaget vandprøver på afgangs-vandet på alle vores vandværker, og udtaget prøver på ledningsnettet efter de nye A & B prøver 

Afgangsvand fra vandværkerne:

Ingen overskridelser på min. - max. grænseværdier

Begrænset prøve Ledningsnettet:

Ingen overskridelser på min.-max grænseværdier

A & B prøven:

Ingen overskridelser på min. - max grænseværdier

Boringskontrol:

Ingen overskridelser på min. - max grænseværdier

 


  
 

Copyright Lindholm Vandværk a.m.b.a.