Log ind   |  
Kontaktinformationer Minimer

LINDHOLM VANDVÆRK HAR HAFT BESØG AF ARBEJDSTILSYNET OG HAR FÅET EN GRØN SMILEY.

                    
  

Der er kommet mulighed for at klage se nærmere under information

Sådan kommer du i kontakt med vandværket


Driften:

Driftsleder, Brian Rex Hansen 

Tlf. nr. 98 17 28 25

email: lindholmvand@mail.dk 

Ved Driftsforstyrrelser:

Driftsleder, Brian Rex Hansen

Tlf. nr. 98 17 28 25

Kontoret:

Hanne Hassing

Tlf. nr. 98 17 28 25

lindholmvand-kontor@mail.dk

kontor

CVR 32 72 07 30

Kontortid:  
tirsdag  10.00 - 12.00
torsdag 15.00 - 17.00

Lindholm Vandværk holder juleferie fra fredag den 23. december 2017 til tirsdag den 2. januar 2018 

 

 

Sidste nyt Minimer

Kvaliteten af vores drikkevand:

Der har været en del skriverier i dagspressenom pesticidforurening af grundvandet

Der er flere steder fundet rester af stoffet Chloridazon, hvilket har givet nogle problemer for de berørte vandværker

Lindholm Vandværk er blevet klar over at disse overskridelser på min. / max grænseværdier på dette stof har ført til lukning af nogle vandværkers boringer

Lindholm Vandværk har valgt at få udtaget nogle vandanalyser specifikt på stoffet Chloridazon på vores afgangsvand ud til jer forbrugere

Vi har modtaget resultatet af disse prøver fra Analytech, og der er ingen spor af Chloridazon i vores drikkevand

Kommende tilslutninger:

Lindholm Brygge 9, (21 boliger)

Lindholm Søpark, (42 boliger)

Kommende projekter:

Etablering af  boring i Kammerdal

Service på alle boringer i Kammerdal

Ringforbindelse fra Arkildsdal til Vangen 

Færdige projekter 2017:

Udskiftning af hovedledning og stophaner på Lundøvej, Krammesvej, Gølvej og Sundvej

Ny forsyning ind til Rygård Park (Lindholm Brygge 9 )

Nyt hegn på Vikingevej

Faskine i Kammerdal

Vandanalyser:

Afgangsvand fra vandværkerne:

Ingen overskridelser på min. - max grænser

Begrænset prøve Ledningsnettet:

Ingen overskridelser på min.-max grænser

Boringskontrol:

Ingen overskridelser på min. - max grænser 

 


  
 

Copyright Lindholm Vandværk a.m.b.a.