Kommende projekter:

Boringer langs Vangen, på det militære område (5 stk)

Forsyning til Jernaldervej, 20 boliger

Forsyning til Kummerowsvej 6, 45 boliger

Kummerowsvej 7, 57 boliger

Gaderenoveringer 2021:

Vikingevej - Hvorupvej / Vangen, Ø250 PE Transmissionsedning, Ø160 PE forsyningsledning 

Færdige projekter 2021:

Zangenberg Allé Ø110 PE forsyningsledning til 32 boliger

Omlægning af Ø160 PE forsyningsledning ved krydset Østermarksvej - Hvorupvej

Renovering af Ø250 PE forsyningsledning vandværket Voerbjergvej - Anders Mørchs Vej

Renovering af Ø250 PE forsyningsledning Anders Mørchs Vej - Lindholmsvej

Lindholmsvej - Højens Allé, Ø250 PE Transmissionsledning, Ø160 PE Forsyningsledning

Højens Allé - Vikingevej, Ø250 PE Transmissionsledning, Ø160 PE Forsyningsledning

Skrænten Etape 2 - udskiftning af forsyningsledning til 24 nye boliger

Service på iltanlæggene Vikingevej og Voerbjergvej

Service og kontrol af alle indvindingsboringer

Service og kontrol af tryktanke, alle blev godkendt

Service og kontrol af elport på Vikingevej

 Vandanalyser:

Efter kommunens henvisninger bliver der henover året, løbene udtaget de krævede vandprøver på afgangs-vandet på alle vandværkerne, Højdebeholderne og på ledningsnettet

AnalyTech har udtaget følgende prøver d. 10. september 2021

Højdebeholderne:

Resultat modtaget 17 maj. 2021

Ingen overskridelser på min. - maxgrænser

Afgangsvand fra vandværkerne:

Resultat modtaget 17 maj. 2021

Ingen overskridelser  på min. - maxgrænser

Begrænset prøve ledningsnettet:

Resultat modtaget d. 24 september 2021

Violvej 22 og Skolevej 45

Ingen overskridelser på min.- maxgrænser

A & B prøven:

Resultat af analyser modtaget d. 24 september 2021

Prøver udtaget på Violvej 22 og Skolevej 45

Ingen overskridelser på min.- maxgrænser

Boringskontrol:

Resultat af analyser modtaget d.5. oktober 2021

Prøver udtaget i Boring 10 og Boring 15, vandværket på Voerbjergvej

Ingen overskridelser på min.- maxgrænser 

Mikrobiologisk kontrol:

Resultat af analyser modtaget d. 17 maj 2021

Prøver udtaget på Vikingevej 30 og Voerbjergvej 28

Ingen overskridelser på min.- max grænser

Pesticid:

Resultat modtaget d. 5. oktober 2021

Prøver udtaget i boring 10 og 15 på vandværket i Voerbjerg

Ingen overskridelser på min.- maxgrænser

PFOS:

Vandprøverne, der blev udtaget til analyse for PFOS- stoffer på afgangsvandet på vandværket i Kammerdal, Vikingevej og på Voerbjergvej d. 5 november 2021, overholder kravværdierne fra Miljøministeriet.

Eurofins, der har lavet vandanalyserne, har informeret Aalborg Kommune om prøveresultaterne.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrevet referat generalforsamling kan ses under om vandværket-regnskab

tirsdag kl. 10.00 - kl. 12.00

torsdag kl. 12.00 - kl. 17.00

Driften:

Spørgsmål til drift eller driftsforstyrrelser

Tilslutning til ledningsnettet

Kontakt: Driftsleder, Brian Rex Hansen 

Tlf. nr. 98 17 28 25

E-mail: lindholmvand@mail.dk 

Driftsleder Brian Rex Hansen - CV

Kontoret:

Spørgsmål til faktura eller årsopgørelse

Kontakt:

Hanne Hassing

Tlf. nr. 98 17 28 25

E-mail: lindholmvand-kontor@mail.dk

tirsdag  kl. 10.00 -  kl. 12.00 

torsdag kl. 15.00 -  kl. 17.00

CVR NR. 32 72 07 30

Arbejdstilsynet var på tilsyn i oktober 2020

De havde ingen bemærkninger, så vi fik en grøn smiley