Kommende projekter:

Boringer langs Vangen, på det militære område (5 stk)

Forsyning til Jernaldervej, 20 boliger

Forsyning til Kummerowsvej 6, 45 boliger

Forsyning til Kummerowsvej 7, 57 boliger

Gaderenoveringer 2022:

Vikingevej - Forbindelsesvejen,  Ø250 transmissionsledning og Ø160 forsyningsledning + stik

Kjeldsens Allé Forsyningsledning og stik

Færdige projekter 2022:

 

 

 Vandanalyser:

Efter kommunens henvisninger bliver der henover året, løbene udtaget de krævede vandprøver på afgangs-vandet på alle vandværkerne, Højdebeholderne og på ledningsnettet

AnalyTech har udtaget følgende prøver d. 6. december 2021

Højdebeholderne:

Resultat modtaget 16 december. 2021

Ingen overskridelser på min. - maxgrænser

Afgangsvand fra alle vandværkerne:

Resultat modtaget 16 december. 2021

Ingen overskridelser  på min. - maxgrænser

Begrænset prøve ledningsnettet:

Resultat modtaget d. 16 december 2021

Højens Allé 3

Ingen overskridelser på min.- maxgrænser

A & B parametre:

Resultat af analyser modtaget d. 16 december 2021

Højens Allé 3

Ingen overskridelser på min.- maxgrænser

Boringskontrol:

Resultat af analyser modtaget d.16 december 2021

Prøver udtaget i Boring 5, 6, 7 ,8, vandværket på Vikingevej og Boring 9, 10 og 15, vandværket på Voerbjergvej

Ingen overskridelser på min.- maxgrænser 

Mikrobiologisk kontrol:

Resultat af analyser modtaget d. 16 december 2021

Prøver udtaget ved Højdebeholderne på Vikingevej 40 

Ingen overskridelser på min.- max grænser

Pesticid:

Resultat modtaget d. 17. december 2021

Prøver udtaget i boring 9, 10 og 15 på vandværket i Voerbjerg

Afgang vandværket i Kammerdal og på  Vikingevej og Voerbjergvej

Ingen overskridelser på min.- maxgrænser

PFOS:

Vandprøverne, der blev udtaget til analyse for PFOS- stoffer på afgangsvandet på vandværket i Kammerdal, Vikingevej og på Voerbjergvej d. 5 november 2021, overholder kravværdierne fra Miljøministeriet.

Eurofins, der har lavet vandanalyserne, har informeret Aalborg Kommune om prøveresultaterne.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driften:

Spørgsmål til drift eller driftsforstyrrelser

Tilslutning til ledningsnettet

Kontakt: Driftsleder, Brian Rex Hansen 

Tlf. nr. 98 17 28 25

E-mail: lindholmvand@mail.dk 

Driftsleder Brian Rex Hansen - CV

Kontoret:

Spørgsmål til faktura eller årsopgørelse

Kontakt:

Hanne Hassing

Tlf. nr. 98 17 28 25

E-mail: lindholmvand-kontor@mail.dk

Åbningstider:

tirsdag  kl. 10.00 -  kl. 12.00 

torsdag kl. 15.00 -  kl. 17.00

CVR NR. 32 72 07 30

Arbejdstilsynet var på tilsyn i oktober 2020

De havde ingen bemærkninger, så vi fik en grøn smiley