Kommende projekter:

Boringer ved Vangen, inde på det militære område

Gaderenoveringer 2021:

Voerbjergvej

Igangværende projekter:

Zangenberg Allé, forsyning til 32 boliger

 

 Vandanalyser:

Efter kommunens henvisninger bliver der henover året, løbene udtaget de krævede vandprøver på afgangs-vandet på alle vandværkerne, Højdebeholderne og på ledningsnettet

AnalyTech har udtaget følgende prøver d.16 december 2020 

Højdebeholderne:

Resultat af analyser modtaget d.22 december 2020

Ingen overskridelser på min.- max grænseværdier

Afgangsvand fra vandværkerne:

Kammerdal, Vikingevej og på  Voerbjergvej

Resultat af analyser modtaget d.22 december 2020

Ingen overskridelser på min.- max grænseværdier

Begrænset prøve ledningsnettet:

Vikingevej 28

Resultat af analyser modtaget d.22 december 2020

Ingen overskridelser på min.- max grænseværdier

A & B prøven:

Ingen overskridelser

Boringskontrol:

Ingen overskridelser

Bakteriologiske:

Resultat af analyser modtaget d.22 december 2020

Ingen overskridelser på min.- max grænseværdier

Pesticid:

Resultat af analyser modtaget d.22 cember 2020

Ingen overskridelser på min.- max g  rænseværdier

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har desværre vist sig, at der stadig er problemer med PBS. Dette betyder, at der heller ikke denne gang vil ske en betaling automatisk. Problemet er dog løst, såldes at hvis man har tilmeldt regningen til PBS, vil betalingen ske automatisk til næste aconto.

Den regning der er fremsendt nu, skal betales manuelt.

LIndholm Vandværk holder kontoret lukket indtil videre på grund af corona. Alle henvendelser skal ske via telefon eller pr. mail.

Vandværkets kontor har følgende åbningstider

tirsdag 10.00 - 12.00

torsdag 12.00 - 17.00

Spørgsmål til drift eller ved driftsforstyrrelser:

Tilslutning til ledningsnettet

Kontakt:

Driftsleder, Brian Rex Hansen 

Tlf. nr. 98 17 28 25

email: lindholmvand@mail.dk 

 

Kontoret:

Spørgsmål vedr. faktura 

Kontakt:

Hanne Hassing

Tlf. nr. 98 17 28 25

lindholmvand-kontor@mail.dk

 

tirsdag  kl. 10.00 -  kl. 12.00 

torsdag kl. 15.00 -  kl. 17.00

CVR NR. 32 72 07 30

Arbejdstilsynet har været på besøg i oktober 2020, og de havde ingen bemærkninger, så vi har stadig vores grønne smiley.