Kommende tilslutninger:

Kummerowsvej 6, 45 boliger

Kummerowsvej 7, 57 boliger 

Løvvangsskolen, 82 boliger

Stenholmsvej, 24 boliger

Syrenbakken, 102 boliger

Gaderenoveringer 2022:

Gaderenoveringer 2022 er afsluttet

Færdige projekter 2022:

Forsyning til Jernaldervej, 20 boliger

Renovering Vikingevej - Forbindelsesvejen, forsyningsledning + stik

Ny "bagvej" ud fra vandværket Vikingevej

 

 Vandanalyser:

Efter kommunens henvisninger bliver der henover året, løbene udtaget de krævede vandprøver på afgangs-vandet på alle vandværkerne, Højdebeholderne og på ledningsnettet jævnfør et analysprogram

SGS Analytics har udtaget følgende prøver d.14. september.2022

 

Højdebeholderne:

Resultat modtaget d.19 september. 2022

Ingen overskridelser på de anførte min. - max grænseværdier

Afgangsvand fra alle vandværkerne:

Resultat modtaget d. 17. november 2022

Ingen overskridelser  på de anførte min. - max grænseværdier

Begrænset prøve ledningsnettet:

Resultat modtaget d. 14 juli 2022

Prøven udtaget på Skolevej 45, Vikingevej 30

Ingen overskridelser på de anførte min.- max grænseværdier

A & B parametre:

Resultat af analyser modtaget d. 17. november 2022

Prøven udtaget på Vikingevej 30, Jørgen Berthelsens Vej 23

Ingen overskridelser på de anførte min.- max grænseværdier

Boringskontrol:

Resultat af analyser modtaget d. 12 november 2022

Prøver udtaget i Boring nr. 10, 15 og 16 vandværket Voerbjergvej

Ingen overskridelser på de anførte min.- max grænseværdier 

Mikrobiologisk kontrol:

Resultat af analyser modtaget d. 12 november 2022

Prøven udtaget på:

Jørgen Berthelsens Vej 23

Vikingevej 30 

Ingen overskridelser på de anførte min.- max grænseværdier

Pesticid:

Resultat modtaget d. 12 november 2022

Prøver udtaget i Boring nr. 9, nr. 10 vandværket Voerbjergvej

Ingen overskridelser på de anførte min.- max grænseværdier

PFAS:

Resultat modtaget d. 12 november 2022

Prøverne blev udtaget i Boring nr. 10  og Boring 15 Voerbjergvej, samt på afgangsvandet på alle vandværkerne

Der var ingen overskridelser på de anførte min.- max grænseværdier

De sidste vandanalyser jævnfør Kontrolprogram 20022 fra Aalborg Kommune er blevet taget 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det henstilles til at man kun kontakter vandværket i spørgsmål om faktura mm, og ikke kontakter vagten om dette, da de ikke er i stand til hælpe i sådanne spørgsmål. Det skal kun være ledningsbrud, man henvender sig til vagten om udenfor almindelig åbningstid. 

Driften:

Spørgsmål til drift eller driftsforstyrrelser

Tilslutning til ledningsnettet

Kontakt: Driftsleder, Brian Rex Hansen 

Tlf. nr. 98 17 28 25

E-mail: driften@lindholmvand.dk 

Driftsleder Brian Rex Hansen - CV

Kontoret:

Spørgsmål til faktura eller årsopgørelse

Kontakt:

Hanne Hassing

Tlf. nr. 98 17 28 25

E-mail: kontor@lindholmvand.dk

Åbningstider: Kontoret holder julelukket fra torsdag den 22. december 2022 til og med 1. januar 2023

tirsdag  kl. 10.00 -  kl. 12.00 

torsdag kl. 15.00 -  kl. 17.00

CVR NR. 32 72 07 30

Arbejdstilsynet var på tilsyn i oktober 2020

De havde ingen bemærkninger, så vi fik en grøn smiley