Kommende projekter:

Boringer langs Vangen, på det militære område

Gaderenoveringer 2021:

Voerbjergvej, fra vandværket - Anders Mørchs Vej

Anders Mørchs Vej - Lindholmsvej

Færdige projekter 2021:

Zangenberg Allé, forsyning til 32 boliger

Service på iltanlæggene Vikingevej og Voerbjergvej

Service og kontrol af alle indvindingsboringer

Omlægning af Ø160 forsyningsledning ved krydset Østermarksvej - Hvorupvej

 Vandanalyser:

Efter kommunens henvisninger bliver der henover året, løbene udtaget de krævede vandprøver på afgangs-vandet på alle vandværkerne, Højdebeholderne og på ledningsnettet

AnalyTech har udtaget følgende prøver d.3 februar 2021

Højdebeholderne:

Resultat af analyser modtaget d.2021

Ingen overskridelser på min.- maxgrænser

Afgangsvand fra vandværkerne:

Resultat af analyser fra modtaget d. 10 februar 2021

Afgang vandværk på Vikingevej, ingen overskridelser på min.- maxgrænser

Begrænset prøve ledningsnettet:

Thistedvej 96

Violvej 22

Resultat af mikrobiologiske analyser modtaget d.8 februar 2021

Ingen overskridelser på min.- maxgrænser

A & B prøven:

Resultat af analyser modtaget d. 11 februar 2021

Prøver udtaget på Thistedvej 96 og Violvej 22

Ingen overskridelser på min.- maxgrænser

Boringskontrol:

Resultat af analyser modtaget d.11 februar 2021

Prøver udtaget i Boring 10 og Boring 15, vandværket på Voerbjergvej

Ingen overskridelser på min.- maxgrænser

Bakteriologiske:

Resultat af analyser modtaget d. 11 februar 2021

Prøver udtaget på Thistedvej 96 og Violvej 22

Ingen overskridelser på min.- max grænser

Pesticid:

Resultat af analyser modtaget d. 11 februar 2021

Prøver taget i Boring 10 og nr. 15, vandværket Voerbjergvej

Ingen overskridelser på min.- maxgrænser

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIndholm Vandværk holder kontoret lukket indtil videre grundet COVID - 19 situationen.

Alle henvendelser skal ske via telefon eller pr. mail.

Vandværkets kontor har følgende åbningstider

tirsdag kl. 10.00 - kl. 12.00

torsdag kl. 12.00 - kl. 17.00

Driften:

Spørgsmål til drift eller driftsforstyrrelser

Tilslutning til ledningsnettet

Kontakt: Driftsleder, Brian Rex Hansen 

Tlf. nr. 98 17 28 25

E-mail: lindholmvand@mail.dk 

 

Kontoret:

Spørgsmål til faktura eller årsopgørelse

Kontakt:

Hanne Hassing

Tlf. nr. 98 17 28 25

E-mail: lindholmvand-kontor@mail.dk

tirsdag  kl. 10.00 -  kl. 12.00 

torsdag kl. 15.00 -  kl. 17.00

CVR NR. 32 72 07 30

Arbejdstilsynet var på tilsyn i oktober 2020

De havde ingen bemærkninger, så vi fik en grøn smiley