Projekter i 2020:

Krydsning af jernbanen ved Voerbjergvej - Thisted, LV-008

Boringer ved Vangen, inde på det militære område

Gaderenoveringer 2020:

Uldalsvej

Banevej

Klinikvej

Færdige projeker 2020:

Gaderenoveringer:

Jørgen Berthelsens Vej, fra Violvej - Forbindelsesvejen

Pæonvej

Klitrosevej

Krydsning af jenrbanen fra Voerbjergvej - Aablink, LV-009

Krydsning af jernbanen fra Stationsparken - Banevej, LV-007

 

 

 

 

 

 

 Vandanalyser:

 

Efter kommunens henvisninger bliver der løbene udtaget de krævede vandprøver på afgangs-vandet på alle vandværkerne og ved Højdebeholderne

AnalyTech har udtaget prøver på afgangsvandet d. 16 april 2020 

Højdebeholderne:

Ingen overskridelser

Afgangsvand fra vandværkerne:

Kammerdal, Vikingevej og på  Voerbjergvej

Ingen overskridelser

Begrænset prøve ledningsnettet:

Ingen overskridelser

A & B prøven:

Ingen overskridelser

Boringskontrol:

Ingen overskridelser

Bakteriologiske:

Ingen overskridelser

Pesticid:

Ingen overskridelser

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling torsdag den 15. oktober 2020 på vandværket adresse Vikingevej 30

Andelshavere kan tilmelde sig enten på telefon 98172825 eller på mail lindholmvand-kontor@mail.dk

Tilmelding skal være foretaget senest torsdag den 8. oktober 2020.

 

Vandværkets kontor har følgende åbningstider

tirsdag 10.00 - 12.00

torsdag 12.00 - 17.00

Spørgsmål til drift eller ved driftsforstyrrelser:

Tilslutning til ledningsnettet

Kontakt:

Driftsleder, Brian Rex Hansen 

Tlf. nr. 98 17 28 25

email: lindholmvand@mail.dk 

 

Kontoret:

Spørgsmål vedr. faktura 

Kontakt:

Hanne Hassing

Tlf. nr. 98 17 28 25

lindholmvand-kontor@mail.dk

 

tirsdag  kl. 10.00 -  kl. 12.00 

torsdag kl. 15.00 -  kl. 17.00

CVR NR. 32 72 07 30

Arbejdstilsynet har været på besøg og vi har fået en grøn