Til info !

Krydset Vikingevej - Vangen - Hvorupvej er færdigt og åbnet

Krydset Vikingevej- Østermarksvej - Arkildsdal er færdigt og åbnet 

Vi informere jer om omkoblingerne på vores hjemmeside

Vi kan ikke garantere, at der ikke kommer et brud, fordi det er eternit og støbejernsrør fra 40- 50´erne som bliver gravet fri, som er meget skrøbelige og påvirkes let at rystelser

Mvh.

Lindholm Vandværk

 

Kommende projekter:

Boringer langs Vangen, på det militære område (5 stk)

Forsyning til Kummerowsvej 6, 45 boliger

Forsyning til Kummerowsvej 7, 57 boliger

Gaderenoveringer 2022:

Vikingevej - Forbindelsesvejen,  Ø250 transmissionsledning og Ø160 forsyningsledning + stik

Kjeldsens Allé Forsyningsledning og stik

Færdige projekter 2022:

Forsyning til Jernaldervej, 20 boliger

 

 Vandanalyser:

Efter kommunens henvisninger bliver der henover året, løbene udtaget de krævede vandprøver på afgangs-vandet på alle vandværkerne, Højdebeholderne og på ledningsnettet

SGS Analytics har udtaget følgende prøver d.14 . september. 2022

Højdebeholderne:

Resultat modtaget d.19 september. 2022

Der var ingen overskridelser på de anførte min. - max grænseværdier

Afgangsvand fra alle vandværkerne:

Resultat modtaget d. 20. september 2022

Ingen overskridelser  på de anførte min. - max grænseværdier

Begrænset prøve ledningsnettet:

Resultat modtaget d. 14 juli 2022

Prøven udtaget på Skolevej 45, Vikingevej 30

Ingen overskridelser på de anførte min.- max grænseværdier

A & B parametre:

Resultat af analyser modtaget d. 20. september 2022

Prøven udtaget på Lindholmsvej 24, Voerbjergvej 28

Ingen overskridelser på de anførte min.- max grænseværdier

Boringskontrol:

Resultat af analyser modtaget d. 20 september 2022

Prøver udtaget i Boring nr. 9, 10, 15 og 16 vandværket Voerbjergvej, Boring nr. 5, 6, 6, og 8 Vandværket Vikingevej, Boring nr.1 Kammerdal

Ingen overskridelser på de anførte min.- max grænseværdier 

Mikrobiologisk kontrol:

Resultat af analyser modtaget d. 2 april 2022

Prøven udtaget på Voerbjergvej 28 

Ingen overskridelser på de anførte min.- max grænseværdier

Pesticid:

Resultat modtaget d. 29 juni 2022

Prøver udtaget i boring nr. 8 vandværket Vikingevej, boring nr. 9, nr. 10 og nr.16  på vandværket Voerbjergvej, Boring nr. 1 Kammerdal

Resultat modtaget d. 14 juli 2022

Afgang fra vandværket i Kammerdal, Vikingevej samt Voerbjergvej

Ingen overskridelser på de anførte min.- max grænseværdier

PFAS:

Resultat modtaget d. 20 september 2022

Prøverne blev udtaget på vandværket Voerbjergvej i Boring nr. 9, 10 , 15 &16

Der var ingen overskridelser på de anførte min.- max grænseværdier

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det henstilles til at man kun kontakter vandværket i spørgsmål om faktura mm, og ikke kontakter vagten om dette, da de ikke er i stand til hælpe i sådanne spørgsmål. Det skal kun være ledningsbrud, man henvender sig til vagten om udenfor almindelig åbningstid. 

Driften:

Spørgsmål til drift eller driftsforstyrrelser

Tilslutning til ledningsnettet

Kontakt: Driftsleder, Brian Rex Hansen 

Tlf. nr. 98 17 28 25

E-mail: driften@lindholmvand.dk 

Driftsleder Brian Rex Hansen - CV

Kontoret:

Spørgsmål til faktura eller årsopgørelse

Kontakt:

Hanne Hassing

Tlf. nr. 98 17 28 25

E-mail: kontor@lindholmvand.dk

Åbningstider: Kontoret holder lukket torsdag d. 15. september 2022 pga. kursus

tirsdag  kl. 10.00 -  kl. 12.00 

torsdag kl. 15.00 -  kl. 17.00

CVR NR. 32 72 07 30

Arbejdstilsynet var på tilsyn i oktober 2020

De havde ingen bemærkninger, så vi fik en grøn smiley