På grund af renovering af fjernvarmerør, kan der forekomme luft mm i rørene. Til orientering kan det oplyses, at det ikke er farligt at drikke vandet fra hanerne

Målerudskift 2019:

Uggerly Installationer påbegynder udskiftning af målere fra. 15 februar 2019.De berørte forbrugere vil blive kontakte af montør Martin Poulsen, Uggerly.

Det drejer sig om flg. gader

Anemonevej, Bakkevej, Banevej, Bejlerholm, Bendtsenvej, Blomsterskrænten, Byageren, Jens Bangs Vej, Jørgen Berthelsens Vej, Julius Posselts Vej, Anders Nielsens Vej, Ellebæk, Erantisvej, Foldageren, Forbindelsesvejen, Frank Rygårds Vej, Frederik Raschs Vej, Fruensholm, Fuglsangsvej, Gyldenlakvej, Gyvelvej, Gølvej, Voerbjergvej, Høvejen, Klitrosevej, Kløvervej, Knud Tofts Vej, Korsholm, Krammesvej, Kummerowsvej, Larsensvej, Lindegården, Lindholm Brygge, Lindholm Nærbane Vej, Lindholmsvej,Lindholm Søpark, Lionsparken, Lufthavnsvej, Lundøvej, Løkkevej, Løvbakken, Morgenfruevej, Møllevej, Pæonvej, Ringholmsvej, Sanglærkevej, Skolevej, Smedien, Spurvevej, Stationsvej, Stenholm, Strand Allé, Strubjerg, Sundvej, Syrenbakken, Søndergårds Vej, Tagholm, Thisted Lande Vej, Thistedvej, Uldalsvej, Vangen, Vendilavej, Venøvej, Viaduktvej, Violvej, Voerbjerglund, Øster Marks Vej, Åblink, Åvej

Spørgsmål vedrørende dette skal rettes til Uggerly Installationer i tidsrummet

Mandag - fredag kl. 8.00 - 15.00 - Martin Poulsen, VVS montør

Mobil nr. +45 24 81 59 46

DER SKAL VÆRE EN MYNDIG PERSON TILSTEDE VED MÅLERSKIFTE.

Det er et lovkrav at måleren skal udskiftes, så vandværket har ret til at skifte måleren.

 Som forbruger skal man indgå aftale med Uggerly Installationer, for udskiftning af måleren

Om hvornår de kan komme og skifte måleren

Er der spørgsmål til dette kan man rette henvendelse til vandværket i åbningstiden  

 Gaderenoveringer efter sommerferie i 2019:

Blomsterskrænten 23 - 66 

Der etableres  ny hovedledning og monteret en ny stophaner til hver enkelt forbruger

Der vil altid være adgang til jeres bolig, og Kløvervej vil blive holdt så ryddelig som muligt undervejs

 

Projekter i 2019:

Nye hydroforbeholdere på Vikingevej, færdig

Gaderenoveringer 2019:

Kløvervej 12 - 37, færdig

Gyvelvej 1 - 30, færdig

Gyldenlakvej 19 - 27, færdig

 Anemonevej 30 - 41, færdig

Blomsterskrænten 23 - 66 (opstart i uge 32 /33)

 

Nye forsyninger i 2019

 Vandanalyser:

 

Der bliver efter kommunens henvisninger løbene udtaget vandprøver på afgangs-vandet på alle vores vandværker, samt udtaget A & B prøver på ledningsnettet 

Højdebeholderne:

Ingen overskridelser på de anførte min. -max grænser

Afgangsvand fra vandværkerne:

 I Kammerdal, Vikingevej og på  Voerbjergvej

Ingen overskridelser på de anførte min. - max. grænser

Begrænset prøve ledningsnettet:

Ingen overskridelser på de anførte min.-max grænser

A & B prøven:

Ingen overskridelser på de anførte min. - max grænser

Boringskontrol:

Ingen overskridelser på de anførte min. - max grænser

Bakteriologiske prøver:

Ingen overskridelser på de anførte  min. - maxgrænser

 


  
 

Henvendelser om regninger, måleroplysninger mm besvares kun i åbningstiden. Husk at vi ikke laver flytteopgørelser. Aflæsningen skal gives til advokaten/ejendomsmægler.

tirsdag 10.00 - 12.00

torsdag 12.00 - 17.00

Spørgsmål til drift eller ved driftsforstyrrelser:

Tilslutning til ledningsnettet

Kontakt:

Driftsleder, Brian Rex Hansen 

Tlf. nr. 98 17 28 25

email: lindholmvand@mail.dk 

 

Kontoret:

Spørgsmål vedr. faktura 

Kontakt:

Hanne Hassing

Tlf. nr. 98 17 28 25

lindholmvand-kontor@mail.dk


tirsdag  kl. 10.00 -  kl. 12.00 

torsdag kl. 15.00 -  kl. 17.00

CVR NR. 32 72 07 30

Arbejdstilsynet har været på besøg og vi har fået en grøn