Kommende projekter:

Boringer ved Vangen, inde på det militære område

Gaderenoveringer 2020:

Uldalsvej

Færdige gaderenoveringer:

Banevej

Jørgen Berthelsens Vej, fra Violvej - Forbindelsesvejen

Klitrosevej

Klinikvej

Pæonvej

Krydsning af jernbanen fra Stationsparken - Banevej, LV-007

Krydsning af jernbanen fr Voerbjergvej - Thistedvej LV-008

Krydsning af jenrbanen fra Voerbjergvej - Aablink, LV-009

 

 

 

 

 

 

 Vandanalyser:

 

Efter kommunens henvisninger bliver der løbene udtaget de krævede vandprøver på afgangs-vandet på alle vandværkerne og ved Højdebeholderne

AnalyTech har udtaget prøver på afgangsvandet d.21 september 2020 

Højdebeholderne:

Resultat af analyser modtaget d.1 oktober 2020

Ingen overskridelser på min.- max grænseværdier

Afgangsvand fra vandværkerne:

Kammerdal, Vikingevej og på  Voerbjergvej

Resultat af analyser modtaget d.1 oktober 2020

Ingen overskridelser på min.- max grænseværdier

Begrænset prøve ledningsnettet:

Skolevej 45

Resultat af analyser modtaget d.1 oktober 2020

Ingen overskridelser på min.- max grænseværdier

A & B prøven:

Ingen overskridelser

Boringskontrol:

Ingen overskridelser

Bakteriologiske:

Resultat af analyser modtaget d.1 oktober 2020

Ingen overskridelser på min.- max grænseværdier

Pesticid:

Resultat af analyser modtaget d.1 oktober 2020

Ingen overskridelser på min.- max grænseværdier

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO !

Lindholm Vandværk har erfaret at PBS ved en fejl er kommet til at slette vores kreditor nummer

Dette betyder at vores forbrugere har fået besked om, at Deres PBS er blevet slettet. Denne fejl kan vi desværre ikke rette hvilket vi beklager

Så, alle forbrugere vil få den næste opkrævning tilsendt. 

I skal selv sørge for, at få tilmeldt betalingen i jeres bank

Vi beklager fejlen

Med venlig hilsen

Lindholm Vandværk

LIndholm Vandværk holder kontoret lukket indtil videre på grund af corona. Alle henvendelser skal ske via telefon eller via mail.

Vandværkets kontor har følgende åbningstider

tirsdag 10.00 - 12.00

torsdag 12.00 - 17.00

Spørgsmål til drift eller ved driftsforstyrrelser:

Tilslutning til ledningsnettet

Kontakt:

Driftsleder, Brian Rex Hansen 

Tlf. nr. 98 17 28 25

email: lindholmvand@mail.dk 

 

Kontoret:

Spørgsmål vedr. faktura 

Kontakt:

Hanne Hassing

Tlf. nr. 98 17 28 25

lindholmvand-kontor@mail.dk

 

tirsdag  kl. 10.00 -  kl. 12.00 

torsdag kl. 15.00 -  kl. 17.00

CVR NR. 32 72 07 30

Arbejdstilsynet har været på besøg i oktober 2020, og de havde ingen bemærkninger, så vi har stadig vores grønne smiley.