Log ind   |  
Kontaktinformationer Minimer

LINDHOLM VANDVÆRK HAR HAFT BESØG AF ARBEJDSTILSYNET OG HAR FÅET EN GRØN SMILEY.

                    
  

Der er kommet mulighed for at klage se nærmere under information

Sådan kommer du i kontakt med vandværket


Driften:

Driftsleder, Brian Rex Hansen 

Tlf. nr. 98 17 28 25

email: lindholmvand@mail.dk 

Ved Driftsforstyrrelser:

Driftsleder, Brian Rex Hansen

Tlf. nr. 98 17 28 25

Kontoret:

Hanne Hassing

Tlf. nr. 98 17 28 25

lindholmvand-kontor@mail.dk

kontor

CVR 32 72 07 30

Kontortid:  
tirsdag  10.00 - 12.00
torsdag 15.00 - 17.00

Lindholm Vandværk holder juleferie fra fredag den 23. december 2017 til tirsdag den 2. januar 2018 

 

 

Driftsforstyrrelse Minimer

Kontakt:


Driftsleder Brian Rex Hansen


Email: lindholmvand@mail.dkTlf.nr. 98 17 28 25Konditionsmæssige krav ved Lindholm VandværkForside Minimer

Kvaliteten af vores drikkevand: Grønt vand se under information til forbruger.

Der har været en del skriverier i dagspressen om pesticidforurening af grundvandet

Der er flere steder fundet rester af stoffet Chloridazon, hvilket giver nogle problemer for de berørte vandværker

Lindholm Vandværk er blevet klar over ,at overskridelser af min. / max grænseværdierne på dette har stof har ført til lukning af nogle vandværkers boringer

Lindholm Vandværk har valgt at få udtaget nogle vandanalyser specifikt på stoffet Chloridazon på vores afgangsvand ud til jer forbrugere.

Vi har modtaget resultatet af disse analyser fra Analytech, og der er ingen spor af Chloridazon i vores drikkevand

Historie

Lindholm Vandværk blev startet i 1925 med at nogle personer i Lindholm ønskede, at resten af Lindholm også skulle have vandværksvand. Der var i forvejen et vandværk på Hvorupvej, som forsynede Hvorupvej og Østermarksvej, og et på Thistedvej (nu Lufthavnsvej) begge med  vindmølle og dårlig trækkraft afhængig af vinden.

Efter et par forsøg lykkedes det at tegne det ønskede antal medlemmer, og man nedsatte et udvalg.

Udvalget blev enige om at optage et lån på 95.000 kr. som senere blev suppleret med 5.000 kr. og i 1926 kunne arbejdet så begynde med nedlægning af rørledning, efter at der var indhentet tilbud på arbejdet. Tilbuddet lød på 87.635,32 kr. Arbejdet blev startet, og der blev opsat vindmølle, som jo var drivkraften, men den blev udskiftet allerede i 1931. Det var alt for ustabilt. Den gav jo kun vand, når det blæste.

I 1930 blev den første vandbeholder støbt med et indhold på 400 kbm. Den kom til at ligge på en grund oppe i Lindholm Høje. 

I 1954 blev Hvorupgaard tilsluttet Lindholm Vandværk på den måde, at de købte vandet af Lindholm Vandværk, men skulle selv sørge for fordeling og selv vedligeholde ledningsnettet.

I 1969 overtog Lindholm Vandværk, efter forhandling med Hvorup, ledningsnettet i Hvorup og dermed forsyningen. Ledningsnettet blev så senere i 1980 udvidet til Rørdals lergrav. Det var i anledning af, at Statens Olie Depot, Oil Consult, skulle bruge meget vand til afprøvning af olietankene, og Hvorup kirke m.fl. fik dermed vand fra Lindholm Vandværk.

I midten af 70`erne blev industriområdet på Lufthavnsvej aktuel. Der skulle bruges meget vand, og det turde Lindholm Vandværk ikke sige ja til med den daværende kapacitet, så der skulle findes nye områder med vand. Lindholm Vandværk fik en snak med brødborer Ludvig Jensen, Lindholm, som sagde:" Hvis I holder jer på vestsiden af den højderyg, der går op gennem Vendsyssel, så vil jeg stå inde for, at der er masser af vand". Det viste sig, at det var rigtigt, virkelig en vandkilde.

I år 2000 startede udviklingen af området på Dansk Andels Cementfabriks store grund fra Thistedvej ned til Limfjorden.

Lindholm Brygge - Anders Nielsen Vej og Julius Posselts Vej vil i fuldt udbygget tilstand med flere hundrede lejligheder - kontorer og institutioner være en særlig og attraktiv bydel i Lindholm.  

I 1936 var det rene drømmepriser for vand. Den årlige pris for den første familie en ejendom var 17 kr. og for de øvrige familier 15 kr. Hvor der var vandure var prisen 25 øre for de første 50 kbm. og 17 øre for resten. Kreaturer 1,70 kr. pr. stk. pr. år. Biler og haveparceller 25 kr. pr. år.

Lindholm Vandværk har altid taget kvaliteten og mængden af vandet alvorligt. Dette har blandt andet gjort, at man har opkøbt omkring 42.000 kvadratmeter jord omkring boringerne i Voerbjerg. Dette er gjort for at undgå nedsivning fra landmændenes gødning omkring boringerne.

Copyright Lindholm Vandværk a.m.b.a.