Projekter i 2020:

Krydsning af jernbanen ved Voerbjergvej - Thisted

Boringer ved Vangen, inde på det militære område

Gaderenoveringer 2020:

Uldalsvej

Færdige projeker 2020:

Renoveringer:

Jørgen Berthelsens Vej, fra Violvej - Forbindelsesvejen

Pæonvej

Klitrosevej

Krydsning af jenrbanen fra Voerbjergvej - Aablink

 

 

 

 

 

 

 Vandanalyser:

 

Efter kommunens henvisninger bliver der løbene udtaget de krævede vandprøver på afgangs-vandet på alle vandværkerne og ved Højdebeholderne

AnalyTech har udtaget prøver på afgangsvandet d. 16 april 2020 

Højdebeholderne:

Ingen overskridelser

Afgangsvand fra vandværkerne:

Kammerdal, Vikingevej og på  Voerbjergvej

Ingen overskridelser

Begrænset prøve ledningsnettet:

Ingen overskridelser

A & B prøven:

Ingen overskridelser

Boringskontrol:

Ingen overskridelser

Bakteriologiske:

Ingen overskridelser

Pesticid:

Ingen overskridelser

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindholm Vandværk holder ferielukket uge 28-29 og 30. Der kan i den periode ikke besvares spørgsmål om regninger, målere og lignende.

Generalforsamling 2020 er udsat på grund af Covid-19

tirsdag 10.00 - 12.00

torsdag 12.00 - 17.00

Spørgsmål til drift eller ved driftsforstyrrelser:

Tilslutning til ledningsnettet

Kontakt:

Driftsleder, Brian Rex Hansen 

Tlf. nr. 98 17 28 25

email: lindholmvand@mail.dk 

 

Kontoret:

Spørgsmål vedr. faktura 

Kontakt:

Hanne Hassing

Tlf. nr. 98 17 28 25

lindholmvand-kontor@mail.dk

 

tirsdag  kl. 10.00 -  kl. 12.00 

torsdag kl. 15.00 -  kl. 17.00

CVR NR. 32 72 07 30

Arbejdstilsynet har været på besøg og vi har fået en grøn